Aceasta este pagina unde descriem Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

Preambul

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Această politică prezintă principiile și măsurile luate pentru asigurarea conformitățîi prelucrării datelor conform Regulamentului UE 2016/679. Ne propunem să avem cu clienții, partenerii și vizitatorii site-ului nostru o relație bazată pe bună-credința, etică, încredere și transparență.

Navigarea pe site-ul recrutareasigurari.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestei Politici.

Principii

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protejare a Datelor cu Caracter Personal este construită respectând următoarele principii:

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoană vizată are următoarele drepturi:

Definiții termeni importanți (conform legislației)

Ce sunt datele personale
Datele personale se definesc ca fiind acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), referitoare la Nume, Adresa, Cod Numeric Personal, IP, Număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă Prelucrare
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Ce înseamnă Operator
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Ce înseamnă Destinatar
Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Ce înseamnă Parte Terță
Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal

Ce înseamnă Consimțământ
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Cine suntem

Site-ul recrutareasigurari.ro este deținut de către SAMM Lucanu SRL având datele de identificare Reg. Com. J23/256/2019 și CUI 40470656 și datele de contact Tel.: 0725345000 și office@recrutareasigurari.ro

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Colectăm pe bază de consimțământ doar acele date cu caracter personal necesare pentru a putea realiza cu succes cerințele utilizatorilor noștri. În funcție de interacțiunile pe care utilizatorii le au cu site-ul nostru și de la caz la caz în relație cu necesitatea implicată, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi următoarele:

Date de identificare și contact

Date profesionale

Date angajare

Diverse

Date tehnice online

Scopuri Colectare Date

În sens larg, colectăm date personale cu următoarele scopuri:

Destinatari – cine are acces la datele personale colectate

In ceea ce priveste activitatea de recrutare si plasare personal, imformatiile candidatilor selectati vor fi impartasite cu potentialul angajator. In celelalte cazuri, suntem unicul destinatar al datelor personale colectate.

recrutareasigurari.ro nu vinde și nu pune la dispoziția terților datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

Date cu caracter personal se pot transmite autorităților publice, în temeiul legii, în cazul unui ordin judecătoresc sau pentru a ne conforma altor cerințe legale sau de reglementare oficiale.

Temeiul Legal privind prelucrarea datelor personale

Cât timp stocăm datele personale

Durata de stocare a datelor depinde de natură interacțiunii cu site-ul și serviciile furnizate.

Securitatea datelor colectate

În conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal (criptare, restricționare acces neautorizat).

Modificări și Actualizări ale Politicii de protecție a datelor cu caracter personal

recrutareasigurari.ro își rezervă dreptul de a modifica Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative, acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

Contact și exercitare drepturi

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, utilizatorii ne pot contacta la office@recrutareasigurari.ro

Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai repede, în funcție de diferite aspecte tehnice ale solicitării, complexitatea cererii sau alte aspecte precum numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a identifica utilizatorul într-un termen util.

Actualizat: 14 Martie 2021